Inspiralic: creativitat, estratègia i acció

Inspiràlic és un projecte que va néixer amb la finalitat d’oferir serveis de comunicació gràfica de qualitat i al mateix temps assequibles a pimes, startups o projectes principalment dedicats a activitats ètiques i constructives, amb la finalitat de col·laborar en la seva projecció positiva i èxit a través d’una imatge i estratègia comunicativa professional i efectiva.

Inspiràlic té com a base les habilitats professionals de la seva fundadora, qui sovint assumeix un paper de coordinadora o Project Manager, complementant-les amb les d’altres professionals. Gràcies a aquesta dinàmica col·laborativa Inspiràlic ha arribat a oferir un amplíssim ventall de serveis dins del sector per proporcionar solucions integrals als seus clients.

La tendència actual d’Inspiràlic és centrar-se més en l’assessorament integral per una banda, i l’activitat creativa de producció gràfica i editorial, sense deixar de banda la resta de serveis que pot oferir directament ni descartant possibles col·laboracions, posant èmfasi en la visió global estratègica que ens caracteritza. L’objectiu és continuar oferint solucions òptimes treballant directa o conjuntament amb els clients, o bé formant part d’equips creatius o multidisciplinaris.

Susanna Grego

Founder & CEO

La persona darrera Inspiràlic. Creativa i dinàmica, amb un perfil transversal i multidisciplinari i uns interessos i capacitats innates que li permeten enfocar qualsevol repte amb criteris singulars a l'hora de cercar idees i solucions.

Les següents són les principals àrees de coneixement i experiència que aporta als serveis d'Inspiràlic.

COMUNICACIÓ GRÀFICA

• Fundadora i directora d’Inspiràlic: serveis integrals d’imatge corporativa, comunicació gràfica i màrqueting online/offline.

• Experiència de més de 10 anys en disseny gràfic, web i multimèdia.

• Dissenyadora gràfica i editora d’art a departaments de producció de revistes al Regne Unit.

• Especialista en maquetació editorial.

• Directora creativa de projectes.

• Project manager: gestió de projectes web i campanyes de màrqueting amb equips multidisciplinaris.

• Assessorament d'imatge, comunicació i màrqueting estratègic.

• Afició a la fotografia.

• Habilitats artístiques: arts plàstiques, manualitats, decoració...

• Creativitat i criteri estètic i funcional.


GESTIÓ DE PROJECTES

• Fundadora i directora d’Inspiràlic.

• Realització de plans d’empresa i plans estratègics.

• Co-fundadora i directora d’Eco-Opció, ecobotiga i centre d’activitats bioculturals, durant més de 10 anys, amb establiments a 3 ciutats diferents.

• Gestió d’imatge i branding.

• Gestió d’espais físics (instal·lacions, decoració, organització, exposició, aparadorisme...).

• Selecció de productes i gestió de compres.

• Atenció al públic.

• Estratègies de màrqueting (comunicació gràfica, publicitat, campanyes de promoció...).

• Organització d’activitats, cursos i events.

• Recursos humans (selecció i gestió de personal i de professionals col·laboradors).

• Project manager a diferents projectes (gestió, organització, directora creativa...).

PSICOLOGIA

• Llicenciada en Psicologia (BA Honours Degree) a través de The Open University (Regne Unit).

• Aplicació de criteris psicològics a la comunicació gràfica i al màrqueting.

• Recerca, investigació i estudi de nous enfocaments psicològics.

• Investigació de temes de desenvolupament i autogestió personal.

• Formació en tècniques psicològiques i terapèutiques complementàries.

• Experiència en orientació existencial.

• Visió holística (cos-emocions-ment, microcosmos-macrocosmos, interrelació de les parts amb el tot...).


SOSTENIBILITAT I ÈTICA

• Co-fundadora i directora d’Eco-Opció, Centre de subministraments i serveis ecològics.

• Coneixement de l’àmbit de l’ecologia i medi ambient, de processos socio-econòmics, etc.

• Criteris de sostenibilitat*, fonamentals per a qualsevol projecte de futur.

• Formació universitària relacionada amb les Ciències Socials.

• Principis ètics, fonamentals per a qualsevol acció o projecte.

• Consciència global.

• Investigació de nous punts de vista i noves formes d'acció i organització.

• Concepte de sinèrgia.

• Filosofia del win-win (tothom guanya.

• Nou paradigma: canvi de cicle, nova forma d’entendre el món i de fer les coses.

*La sostenibilitat és un concepte econòmic, social i ecològic complex entorn de les relacions entre les societats i el medi ambient. Pretén ser una manera d’organitzar l’activitat humana de manera que la societat i els seus membres siguin capaços de satisfer les seves necessitats i expressar el seu potencial màxim en el present al mateix temps que es manté la biodiversitat i els ecosistemes naturals, i planejar i actuar per poder mantenir aquests ideals indefinidament.