TEMÀTICA DEL BLOG

A aquest Blog anirem publicant articles relacionats amb els següents temes, que esperem que us siguin útils i us inspirin!

Creativitat, Disseny Gràfic, Màrqueting, Comunicació, Emprenedoria, Sostenibilitat, Psicologia, Autoconeixement, Recursos pedagògics, Valors…

Inspiralic icon

ARTICLES DEL BLOG

blog Emprenedoria

Flexibilitat mental en emprenedoria

La flexibilitat mental en emprenedoria pot representar la clau que permet realitzar canvis i crear [...]

blog Emprenedoria

Organització i factor humà

L’organització i el factor humà són també punts clau per a fer funcionar un negoci [...]

blog Emprenedoria

Claus bàsiques en projectes d’emprenedoria

Quines són les claus bàsiques en projectes d’emprenedoria? És un tema molt complexe i hi [...]