Flexibilitat mental en emprenedoria

Flexibilitat mental en emprenedoria

La flexibilitat mental en emprenedoria pot representar la clau que permet realitzar canvis i crear noves possibilitats. Precisament un factor que pot interferir en la recuperació o creixement d’un negoci és la manca de visió objectiva i de flexibilitat per realitzar canvis, pel fet de confiar cegament en el propi criteri o impressions subjectives. No és fàcil abandonar idees, preferències o pràctiques a les que estem habituats, però sovint és absolutament necessari!

Assessorament i punts de vista

Cercar assessorament, contrastar opinions i informar-se de noves tendències de mercat o de possibilitats és altament recomanable per veure les coses des d’una altra perspectiva i rectificar si cal. Escoltar una visió fresca i objectiva basada en coneixements i experiència més enllà de la nostra ens pot ajudar a detectar punts forts i febles del nostre projecte i aportar-nos idees i nous enfocaments que permetin replantejar la situació i millorar els resultats.

Obertura al canvi

Desenvolupem la flexibilitat i receptivitat mental per aprendre a pensar diferent, obrir-nos a noves formes de fer les coses i crear oportunitats!

Com va dir Einstein, si continuem fent-ho tot igual, els resultats seran els mateixos!

Si continuem fent-ho tot igual, els resultats seran els mateixos!

Sortir de la zona de confort

En algunes ocasions fins i tot ens podem adonar que l’activitat que estem realitzant no és la més idònia per als nostres anhels o que n’hi ha d’altres que ens aportarien més satisfacció.

Sabem que en el món laboral i empresarial tothom posa l’estabilitat per davant de tota la resta. Però si ens adonem que res ens pot garantir una estabilitat total i permanent, veurem que estem deixant passar la vida sense gaudir-la perquè no estem desenvolupant la nostra veritable vocació.

Qui res no arrisca res no guanya, així que cal sortir de la zona de confort.

Intuïció

Estar disposats a realitzar canvis, potser radicals, en cap cas vol dir llançar-se a la valenta a engegar projectes sense cap reflexió ni planificació prèvia. No! Valentia sí, però amb un mínim de planificació i seny. (Veure article Claus per a l’èxit d’un projecte d’emprenedoria i Organització i factor humà en negocis o projectes).

Per poder prendre decisions encertades en qualsevol àmbit hi ha una qualitat que cal desenvolupar: la intuïció. Tots en tenim, només hem d’aprendre a reconèixer-la i escoltar-la.

En conclusió, la flexibilitat mental en emprenedoria és una qualitat que convé desenvolupar, així com a totes les àrees de la vida en general. Estant receptius a idees i propostes, i oberts al canvi, creem noves possibilitats!

Estant receptius a idees i propostes, i oberts al canvi, creem noves possibilitats!

Això sí, convé desenvolupar les facultats intuïtives per poder prendre les decisions encertades.

ALTRES ARTICLES DEL BLOG

Deixa un comentari