Arxius d'Etiquetes: Imatge corporativa

Organització i factor humà

Organització i factor humà

L’organització i el factor humà són també punts clau per a fer funcionar un negoci o projecte. L’acció coordinada d’un equip eficient, on cadascú desenvolupa la seva funció de forma satisfactòria, és essencial .

L’èxit de qualsevol projecte depèn d’una bona organització i coordinació. És a dir, d’una distribució de tasques i responsabilitats entre un equip de persones capacitades per a realitzar-les.

L’èxit de qualsevol projecte depèn d’una bona organització i coordinació. És a dir, d’una distribució de tasques i responsabilitats entre un equip de persones capacitades per a realitzar-les.

Relacionat amb el factor humà, és important recordar que cada persona té trets de personalitat concrets, coneixements i habilitats desenvolupades que poden ser útils en aspectes determinats d’un projecte o negoci.

En el cas d’un emprenedor, és molt important identificar i aprendre a delegar els aspectes que no es dominen o no es poden abastar. La solució és crear un equip o xarxa de col·laboració en què cadascú s’ocupa de l’activitat adient segons les competències adquirides.

Equip coordinat amb competències complementàries
Equip coordinat amb competències complementàries

Si el negoci o projecte ja està en marxa però no rutlla amb tot el seu potencial, cal revisar tots els punts:

Gestió i direcció

Com a emprenedor tinc les aptituds necessàries per a gestionar el negoci? Potser necessitaria formació extra? O assessorament d’algú amb més visió o experiència?

Tasques administratives i comptabilitat

Domino el tema i tinc temps d’ocupar-me’n personalment o necessitaria delegar-ho a un administratiu o comptable?

Vendes o atenció al públic

Sóc bon venedor, amable, convincent i amb do de gents? Si no és així surt més a compte contractar a algú que sigui capaç d’augmentar les vendes i fidelitzar una clientela.

Recursos humans

Els meus empleats i jo tenim l’actitud adequada i oferim un servei satisfactori? Si no és així cal veure què falla i adreçar-ho.

Imatge corporativa i màrqueting

Compto amb una imatge corporativa coherent i atractiva? Soc conscient que la percepció de professionalitat del meu negoci va molt lligada a la imatge corporativa i la qualitat de la comunicació gràfica? Dono l’abast per poder ocupar-me de tota la promoció tant online com impresa? Tinc prou coneixements i imaginació per poder dissenyar i implementar estratègies per captar l’atenció i atraure clients? Compto amb els coneixements, experiència i habilitats tècniques i creatives necessàries per crear jo mateix materials gràfics de qualitat per fer la promoció? El parent o amic que s’ofereix a fer-nos tasques gràfiques com a favor o a preu econòmic, té realment el criteri i els coneixements necessaris?

Soc conscient que la percepció de professionalitat del meu negoci va molt lligada a la imatge corporativa i a la qualitat de la comunicació gràfica?

És cert que contractar serveis professionals representa una inversió, i cal dir que hi ha professionals i professionals, o molts que s’hi fan dir. Però és possible trobar-ne de bons que ofereixin preus assequibles i fins i tot assessorament.

Delegar per evitar extralimitar-se

Per últim, cal insistir en el fet que intentar fer-ho tot un mateix, tot i que sembla la única opció quan es compta amb poc pressupost, pot ser contraproduent a molts nivells.

D’entrada és insostenible perquè ens carreguem amb una quantitat de feina excessiva que ens pot conduir a l’estrès o l’esgotament. Això no només afectarà negativament l’activitat, sinó que pot suposar la seva aturada temporal si acaba afectant la nostra salut i es fa necessari un temps de recuperació.

En resum, pel què fa a l’organització i el factor humà, el treball en equip i la sostenibilitat són la base de qualsevol projecte de futur.

El treball en equip i la sostenibilitat són la base de qualsevol projecte de futur.

Al següent article parlem d’una qualitat important a desenvolupar per poder enfocar o reconduir correctament qualsevol projecte:

Flexibilitat i canvi en projectes d’emprenedoria

Claus bàsiques per a un projecte d'emprenedoria

Claus bàsiques en projectes d’emprenedoria

Quines són les claus bàsiques en projectes d’emprenedoria? És un tema molt complexe i hi ha molts condicionants que són més enllà del nostre control. Tot i així aquests són alguns factors indispensables que s’han de tenir en compte quan es vol engegar un projecte o quan un negoci no rendeix prou i cal replantejar canvis:

Finançament

Primer de tot ens hem de preguntar: comptem amb prou capital i recursos per poder fer front a l’etapa inicial o moments fluixos sense arribar a comprometre la nostra supervivència o endeutar-nos? Si no és així i depenem d’un èxit ràpid i urgent o d’ingressos estables difícils de garantir, pensem-nos-ho dos cops!

Oferir un producte o servei amb demanda

Segon, hem de triar un producte o servei que tingui demanda. Interessa almenys a una part del mercat? Oferim solució a una necessitat concreta? Hi ha realment públic potencial? L’oferta actual ja és elevada respecte a la demanda, per tant hi ha alts nivells de competència?

Diferenciar-nos de la competència

Tercer, si hi ha demanda i espai al mercat, haurem de diferenciar-nos de la competència oferint productes o serveis originals, diferents o més atractius que la resta, afegint serveis complementaris, creant nous conceptes, innovant…

Bona relació qualitat/preu

D’entrada, el preu econòmic pot ser un incentiu per captar clients, però la qualitat o la reputació també són importants i poden justificar un preu més elevat, sobretot si competim amb grans empreses.

En general s’aconsella fer un estudi comparatiu de mercat i procurar que el producte o servei justifiqui el preu que finalment s’estableixi.

En tot cas, és essencial assegurar-se que surten els comptes i no assumir despeses excessives ni establir preus que no les cobreixin!

Bon servei

Un altre factor bàsic és oferir un bon servei a tots nivells.

Una organització efectiva, amb personal qualificat i amb bona actitud, basant-se en una filosofia d’empresa i condicions motivadores, són elements bàsics per garantir una experiència positiva al client, que l’animi a tornar a utilitzar-los.

Bon servei d'atenció al client
Oferir un bon servei iatenció al client és bàsic per a fidelitzar clientela.

Localització i espai físic

També és important triar una zona adient per a l’activitat a nivell comercial i logístic. I sobretot, assegurar-se de tenir instal·lacions correctes, manteniment adequat, arranjament funcional de l’espai amb condicions que assegurin el benestar dels treballadors i dels clients, decoració encertada, exposició estratègica dels productes o serveis…

Identitat corporativa i comunicació

Tenir un logotip i material gràfic de qualitat basat en unes línies d’estil marcades per una imatge corporativa coherent és essencial per transmetre professionalitat!

Identitat corporativa i branding
La identitat corporativa és essencial per transmetre professionalitat

Màrqueting

Seguint en la línia de la imatge i comunicació, tenim una estratègia de màrqueting per a promocionar-nos? Es tracta d’utilitzar els mitjans més efectius a l’abast per aconseguir fer saber que existim, què oferim, per què som més recomanables que altres, per què s’haurien de convertir en clients o usuaris nostres o per què seguir sent-ho!

Sostenibilitat

Finalment, un concepte de cabdal importància. El nostre projecte ha d’incorporar criteris de sostenibilitat a tots nivells per assegurar que tingui una continuïtat a llarg plaç.

Entre d’altres aspectes, la sostenibilitat té a veure amb l’optimització de recursos i la gestió tenint en compte el respecte per les necessitats de tots els implicats en l’activitat. Aquesta és la base de l’enfocament de molts negocis innovadors que estan triomfant sota la filosofia de benefici mutu del win-win: ningú guanya a costa d’un altre, tothom hi guanya, sense danys col·laterals!

Filosofia del win-win: ningú guanya a costa d’un altre, tothom hi guanya, sense danys col·laterals!

Fins aquí hem vist unes quantes claus bàsiques en projectes d’emprenedoria que cal tenir en compte a l’hora d’iniciar o mantenir un projecte o negoci, però n’hi ha més. Hi aprofundim i n’explorem de noves en els següents articles:

Organització i factor humà

Flexibilitat i canvi en emprenedoria

blog Emprenedoria

Flexibilitat mental en emprenedoria

La flexibilitat mental en emprenedoria pot representar la clau que permet realitzar canvis i crear [...]

blog Emprenedoria

Organització i factor humà

L’organització i el factor humà són també punts clau per a fer funcionar un negoci [...]

blog Emprenedoria

Claus bàsiques en projectes d’emprenedoria

Quines són les claus bàsiques en projectes d’emprenedoria? És un tema molt complexe i hi [...]